SBC/CIR/125/2019
27th December 2019

Members and Chambering Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from Puan Nor Azura Binti Abdul Rahman, Chief Assistant Director of the Wilayah Land Office regarding the above. The said notification is reproduced below.

Members and pupils are advised to take note and be guided accordingly.  
Thank you.

Secretariat,
Selangor Bar Committee
_________________________________________________________________________

Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

Cukai Petak akan dilaksanakan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai 1 Januari 2020. Pelaksanaan cukai petak ini adalah bagi menggantikan cukai tanah bagi skim strata. Ia akan memberi manfaat kepada semua pemilik unit strata terutamanya dalam memudahkan urusniaga ke atas hakmilik strata masing-masing.

Bagaimanapun, terdapat skim-skim strata yang mempunyai tunggakan cukai tanah sehingga tahun 2019.

Sehubungan dengan itu, bagi membolehkan urusniaga dilaksanakan ke atas hakmilik strata yang mempunyai tunggakan cukai tanah di atas hakmilik induk pada tahun 2020, beberapa dokumen tambahan hendaklah dikemukakan bersama perserahan urusniaga. Bersama ini dikemukakan senarai senario di Lampiran 1 dan contoh surat akuan berkanun di Lampiran A hingga F bagi tujuan perserahan urusniaga hakmilik strata pada tahun 2020.

Keperluan surat akuan ini dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan hanya perlu dikemukakan bagi skim yang mempunyai tunggakan cukai tanah ke atas hakmilik induk sehingga tahun 2019 dan syarat ini terpakai sepanjang tahun 2020.

Kerjasama tuan/puan dimohon untuk membuat hebahan berhubung perkara ini.

 
Sekian, terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menjalankan amanah,

Azura
(Nor Azura binti Abdul Rahman)
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR

Lampiran 1 - Keperluan Surat Akuan Berkanun bagi Hakmilik Induk yang mempunyai tunggakan Cukai Tanah

Lampiran A hingga F - Contoh Surat Akuan Tunggakan Cukai Tanah

Surat Rasmi

RECENT POSTINGS

Events with CPD points