SBC/CIR/099/2020
28th August, 2020

Dear Members & Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from the Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Selangor (PTGS) regarding the above.

The said notification is reproduced below.

Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you,

Murali Velautham
Chairman
Selangor Bar Committee

__________________________________________________________________________________

Tuan,

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.

Untuk makluman tuan kaunter bagi urusan Carian (Persendirian/Rasmi) dan Pungutan Hakmilik (Tanah dan Strata) Pejabat Tanah dan Galian Selangor akan mula beroperasi seperti biasa bermula pada 01 September 2020.

Semua urusan bayaran perlu dibuat melalui bayaran atas talian (smartbox) dan urusan carian tersebut boleh diserahkan terus di kaunter bagi cetakkan carian.

Segala perhatian dan kerjasama pihak tuan berkaitan perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Bahagian Hakmilik Strata
Pejabat Tanah Dan Galian Selangor

RECENT POSTINGS

Events with CPD points