SBC/CIR/142/2020
11th November, 2020

Dear Members and Pupils of Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from the Pejabat Tanah Dan Galian Selangor (PTGS) regarding the above.

The said notification is reproduced below for easy reference.

SURAT PEMAKLUMAN OPERASI TRANSAKSI SMARTBOX DI PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR (PTGS) SEPANJANG PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB)

Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you,

Murali Velautham
Chairman
Selangor Bar Committee

_____________________________________________________________________

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama-sama ini dikemukakan surat Pemakluman Operasi Transaksi Smartbox Di Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor (PTGS) Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) untuk makluman tuan/puan jua.

Sekian, Terima Kasih.

“MEMBANGUN BANGSA MEMAKMUR NEGERI”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Zafirah Zainuddin
Bahagian Pendaftaran Hakmilik
Pejabat Tanah & Galian Selangor

RECENT POSTINGS

Events with CPD points