SBC/CIR/144/2020
16th November, 2020

Dear Members and Pupils of Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from the Pejabat Daerah / Tanah Sepang regarding the above.
The said notification is reproduced below for easy reference.

Notis Pemberitahuan Penutupan Unit Pendaftaran, Bahagian Tanah Pejabat Daerah / Tanah Sepang

Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you,

Murali Velautham
Chairman
Selangor Bar Committee

___________________________________________________________________________________

Salam Sejahtera

PEMBERITAHUAN PENUTUPAN UNIT PENDAFTARAN, BAHAGIAN TANAH, PEJABAT DAERAH / TANAH SEPANG

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.

2. Bersama - sama ini dikemukakan sesalinan Surat Pemakluman perkara berkaitan daripada Pentadbir Tanah Sepang untuk perhatian tuan/ puan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

“SELANGOR MAJU BERSAMA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

--- melalui emel ---
(DZULKARNAIN BIN RAMLI)
Penolong Pegawai Daerah (Tanah) - L(1)
Unit Pelupusan,
Bahagian Tanah,
Pejabat Daerah / Tanah Sepang

RECENT POSTINGS

Events with CPD points