SBC/CIR/160/2020
09th December, 2020

Dear Members and Pupils of Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from the Pejabat Tanah Dan Galian Selangor (PTGS) regarding the above.

The said notification is reproduced below for easy reference.

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN SEMULA OPERASI KAUNTER BAHAGIAN PENDAFTARAN HAKMILIK DAN BAHAGIAN HASIL ARAS LG, PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

Members are advised to please take note and be guided accordingly.
 
Thank you,

Murali Velautham
Chairman
Selangor Bar Committee

__________________________________________________________________________________

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.     Bersama-sama ini dikemukakan surat Pemberitahuan Pembukaan Semula Operasi Kaunter Bahagian Pendaftaran Hakmilik Dan Bahagian Hasil Aras LG, Pejabat Tanah Dan Galian untuk makluman tuan/puan jua.

Sekian, Terima Kasih.

“MEMBANGUN BANGSA MEMAKMUR NEGERI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”  
 

Saya yang menjalankan amanah,

Yusri Bin Zakariah
Pengarah Tanah Dan Galian Selangor

RECENT POSTINGS

Events with CPD points