SBC/CIR/181/2020
20th January, 2021

Dear Members & Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar has been notified by the Chief Registrar’s Office that YAA Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, Chief Justice has informed that an Instruction on Handling Criminal Court Proceedings in Courts during the recent MCO will be effective from 27th January, 2021.

Kindly click here to view the Instruction. The said notification is reproduced below and members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you,

Murali Velautham
Chairman
Selangor Bar Committee

____________________________________________________________________

YBhg. Tan Sri / Datuk / Tuan,

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Adalah saya diarahkan oleh YAA Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, Ketua Hakim Negara untuk memaklumkan bahawa Arahan Mengenai Pengendalian Prosiding Kes Jenayah Di Mahkamah Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan Tatacara Operasi Standard Pencegahan Wabak Covid-19 Di Mahkamah Seluruh Malaysia Bagi Pengguna Mahkamah mula berkuat kuasa pada 27 Januari 2021.

Bersama-sama ini dilampirkan Arahan dan Tatacara yang dimaksudkan untuk perhatian YBhg. Tan Sri / Datuk / Tuan jua.

Sekiranya terdapat apa-apa pertanyaan berhubung dengan Arahan dan Tatacara ini, YBhg. Tan Sri / Datuk / Tuan bolehlah menghubungi pegawai-pegawai berikut:

Mahkamah Persekutuan Malaysia
Puan Nurul Husna binti Awang
Timbalan Kanan Pendaftar
Pejabat Pendaftaran Mahkamah Persekutuan 03-88803947 / 019-4157376/ husna@kehakiman.gov.my

Mahkamah Rayuan Malaysia
Puan Norliza binti Othman
Pendaftar Mahkamah Rayuan
03-88804045 / 012-2367976 / norliza@kehakiman.gov.my

Mahkamah Tinggi Malaya
Puan Hasbi binti Hasan
Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya
03-88803702 / 012-2098648 / hasbi@kehakiman.gov.my

Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak
Puan Amelati Parnell
Pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak
088-286100 / 019-8195908 / amelati@kehakiman.gov.my

Mahkamah Rendah Malaya
Tuan M. Bakri bin Abd Majid
Pendaftar Mahkamah Rendah Malaya
03-88809418 / 019-9851333 / mbakri@kehakiman.gov.my

Mahkamah Rendah Sabah & Sarawak
Puan Egusra binti Ali
Pengarah Mahkamah Negeri Sabah
(menjalankan tugas-tugas Pendaftar Mahkamah Rendah Sabah dan Sarawak)
088-286100 / 016-8931397 / egusra@kehakiman.gov.my

Pertanyaan Berkenaan Tatacara
Tuan Azhaniz Teh bin Azman Teh
Pengarah Bahagian Pengurusan Strategik dan Latihan PKPMP 03-88809437 / 019-2184105 / azhaniz@kehakiman.gov.my

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

t.t.
(AHMAD TERRIRUDIN BIN MOHD SALLEH)
Ketua Pendaftar
Mahkamah Persekutuan Malaysia

RECENT POSTINGS

Events with CPD points