SBC/CIR/184/2020
26th January, 2021

SBC/CIR/184/2020
26th January, 2021

Dear Members and Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar has received a notification from the Pengarah’s Office with regard to the Standard Operating Procedure (SOP) to be strictly followed in Criminal Court Proceedings.

Kindly click here to view the SOP. The said notification is reproduced below and members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you,

Murali Velautham
Chairman
Selangor Bar Committee

____________________________________________________

Tuan,

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk

2. Bagi memastikan sistem keadilan jenayah tidak terjejas dan diteruskan sepanjang tempoh Perintah Pengerakan (PKP), pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubah suai melalui Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) 2020 [Akta 829], YAA Ketua Hakim Negara telah mengeluarkan Arahan bertarikh 20 Januari 2021 bagi memperuntukkan mengenai pengendalian prosiding kes jenayah di Mahkamah semasa tempoh PKP. Arahan di atas terpakai pada semua prosiding kes jenayah yang dijalankan di Mahkamah - mahkamah yang berada di negeri-negeri dan daerah - daerah di bawah PKP termasuk negeri Selangor Darul Ehsan.

3. Bersama - sama ini dilampirkan "Tatacara Operasi Standard Pencegahan Wabak Covid-19 di Mahkamah Seluruh Malaysia Bagi Pengguna Mahkamah" untuk makluman, perhatian serta tindakan sewajarnya oleh pihak tuan. Kerjasama serta keperihatinan pihak tuan, di dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, dimaklumkan.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

ROZILAH SALLEH
(ROZILAH BINTI SALLEH)
PENGARAH
MAHKAMAH NEGERI SELANGOR
KOMPLEKS MAHKAMAH SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN

RECENT POSTINGS

Events with CPD points