SBC/CIR/059/2022
01st July, 2022

Dear Members and Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received notification from Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTGWPKL) regarding the above matter.

The said notification is reproduced below for ease of reference.

Pemakluman Berkenaan Borang Pengemaskinian Maklumat Diri Pemilik / Pentadbir / Wasi Bagi Tujuan Penghantaran Bil Cukai Tanah / Cukai Petak Secara Elektronik

Borang Makluman Hakmilik Tanah / Strata

Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you.

Kokila Vaani Vadiveloo
Chairman
Selangor Bar Committee
___________________________________________________________________________________

PEMAKLUMAN BERKENAAN BORANG PENGEMASKINIAN MAKLUMAT DIRI
PEMILIK / PENTADBIR / WASI BAGI TUJUAN PENGHANTARAN BIL CUKAI TANAH / CUKAI PETAK SECARA ELEKTRONIK

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

YBhg. Datuk / Dato' / Datin / Tuan / Puan,

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Bersama-sama ini disertakan surat pemakluman berkenaan Borang Pengemaskinian Maklumat Diri Pemilik / Pentadbir / Wasi Bagi Tujuan Penghantaran Bil Cukai Tanah / Cukai Petak Secara Elektronik untuk perhatian dan tindakan YBhg. Datuk / Dato' / Datin / Tuan / Puan selanjutnya.

Kerjasama YBhg. Datuk / Dato' / Datin / Tuan / Puan berhubung perkara ini adalah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

AhmadNazri
(AHMAD NAZRI BIN MD NASIR)
Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2610 3404 | Fax: 03-2610 3494
✉: ahmadnazri@ptgwp.gov.my ý: www.ptgwp.gov.my

RECENT POSTINGS

Events with CPD points